Wittevlekkenplannen.nl is niet meer online.
De focus van MOOT Real Estate is de afgelopen jaren steeds meer verschoven is naar A1 winkelpanden in de kernsteden van Nederland.
Om deze reden is ervoor gekozen de witte vlekken plannen van de aangesloten retailers niet meer online te plaatsen.
Mocht u een interessante A1 winkellocatie willen aanbieden, zien we deze graag tegemoet via het email adres Retail@moot.nl
Indien er interesse bestaat voor de door u reeds eerder aangeboden winkelpanden zullen wie hierover met u contact opnemen.